Carrera : MECÁNICA INDUSTRIAL Plan No : 10

No. Sigla Nombre Materia T.M. H.T. H.P. H.L. Crd. PreRequisitos Programa Docentes
Curso: 1
FIS110  FISICA I      Lista
LIN110  INGLES TECNICO      Lista
MAT110  MATEMATICAS I      Lista
MEC110  DIBUJO TECNICO      Lista
MEC111  ADMINIST. INDUSTRIAL      Lista
MEC112  METROLOGIA      Lista
MEC113  CONOC. DE LOS MATERIALES      Lista
Curso: 2
AUT120  MAQUINAS TERMICAS    MEC113  Lista
FIS120  FISICA II    FIS110  Lista
10  MAT120  MATEMATICAS II    MAT110  Lista
11  MEC121  DIBUJO MECANICO    MEC110  Lista
12  MEC125  MEC. DE BANCO I    MEC112  Lista
13  MEC126  MECANISMOS    FIS110  Lista
Curso: 3
14  CSO132  PROB. SOCIOECONOMICOS        Lista
15  MEC130  MAQ. HERRAMIENTAS I    MEC121  Lista
16  MEC131  SOLDADURA I    MEC125  Lista
17  MEC133  FUNDICION I    MEC125  Lista
18  MEC134  MECANICA TECNICA I    FIS120  Lista
19  MEC135  RESISTENCIA DE MATER. I    FIS120  Lista
20  MEC137  MECANICA DE BANCO II    MEC125  Lista
Curso: 4
21  CJS140  LEGISLACION PROFESIONAL        Lista
22  ELT140  ELECTROTECNIA GENERAL    FIS120  Lista
23  MEC141  MAQ. HERRAMIENTAS II    MEC130  Lista
24  MEC142  SOLDADURA II    MEC131  Lista
25  MEC143  FUNDICION II    MEC133  Lista
26  MEC145  MECANICA TECNICA II    MEC134  Lista
27  MEC146  ELEMENTOS DE MAQUINAS    MEC126  Lista
Curso: 5
28  ELT251  MAQUINAS ELECTRICAS CC. Y CA.    ELT140  Lista
29  FIS250  FISICA APLICADA    FIS120  Lista
30  MAT250  MATEMATICAS APLICADA    MAT120  Lista
31  MEC252  MECANICA DE FLUIDOS    FIS120  Lista
32  MEC256  RESIST. DE MATERIALES II    MEC135  Lista
33  MEC259  METALOGRAFIA      MEC143  Lista
Curso: 6
34  INF260  INFORMATICA APLICADA      Lista
35  MEC260  MAQ. DE ELEV. Y TRANSPORTE    MEC141  Lista
36  MEC261  MANTENIMIENTO INDUSTR.    ELT251  Lista
37  MEC262  MAQUINAS NEUMATICAS    MEC252  Lista
38  MEC267  MAQ. HIDRAULICAS    MEC252  Lista
39  MEC270  PLANIFICACION Y PROYECTO DE GRADO      ELT251; FIS250; MAT250; MEC252; MEC256; MEC259  Lista

Carreras